17 października 2019

Wyjść naprzeciw potrzebom kobiet – spotkanie Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet

Wiara w Biznesie

W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 11 października spotkało się grono kobiet związanych z różnymi środowiskami i reprezentujące różne stany wraz diecezjalnymi duszpasterzami kobiet na obradach Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet. Spotkaniu przewodniczył bp. Wiesław Szlachetka Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet. Byli tam również obecni nasi przedstawiciele Ewa wraz z tatą Wojciechem Sztrekerem reprezentując projekt naszej Fundacji: Oblicza kobiety.

Wyjść naprzeciw potrzebom kobiet

„Naszym wspólnym celem jest wychodzenie naprzeciw duchowym potrzebom kobiet i realizowanie tych potrzeb przez podejmowanie różnych projektów, działań duszpasterskich” – podkreślił bp Wiesław Szlachetka w trakcie obrad (źródło).

W trakcie spotkania poruszane były bardzo istotne kwestie związane z obecnym kryzysem wiary oraz rodziny, a także roli kobiety jaką powinna pełnić. Podniesione zostały bardzo ważne tematy jak: rola kobiety w wychowaniu synów do dojrzałego, twórczego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, narastający problem alkolizmu, demografia w Europie, edukacja seksualna, czy kwestia obrony życia poczętego.

Wśród znamienitych gości były m.in.: prof. Dorota Kornas-Biela z KUL-u, Maria Wilczek – redaktor miesięcznika List do Pani, Agnieszka Jackowska, prof Maria Ryś z UKSW czy Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

W trakcie ostatniego panelu związanego z prezentacją nowych inicjatyw współpracujących z Krajową Radą Duszpasterstwa Kobiet głos zabrały dwie młode kobiety: Maria Pietrzak z fundacji “Serce Matki” oraz nasza niezastąpiona Ewa Sztreker. Prelekcja naszej przedstawicielki Oblicza kobiety wzbudziła olbrzymią aprobatę wśród słuchaczy i zaowocowała nawiązaniem nowych kontaktów.

Dziękujemy bp. Wiesławowi Szlachetce za to dla nas niezwykłe wyróżnienie,  za jego otwarte serce, poświęcony czas na rozmowy z nami i wsparcie w naszych działaniach, które otrzymujemy na każdym kroku. To był dla nas zaszczyt prezentować Oblicza kobiety przed tak

znakomitym gremium.


Powiązane treści