O nas

Kim jesteśmy?

Wiara w Biznesie jest ruchem społecznym powstałym w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby polskich przedsiębiorców. Nasze działania rozpoczęliśmy w 2014 roku, a jako fundacja działamy od 2015 roku – KRS nr 0000563181. Zajmujemy się badaniem, analizą i upowszechnieniem przedsiębiorczości. Realizujemy to poprzez nasz autorski program „Edukacja drogą świadomego rozwoju – znaczenie i wpływ przedsiębiorczości na kształtowanie naszych poglądów, postaw i zachowań” oparty na Katolickiej Nauce Społecznej.

Edukacja jest kluczem do wszystkich zmian, by z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Misja

Edukacja poprzez nauczanie przedsiębiorczości.

Cel

Nauka logicznego myślenia i kreatywnego działania opartego na cnotach.

Preambuła

Wszelkie dobro, które otrzymaliśmy pochodzi od Boga, a my zostaliśmy powołani by nim zarządzać na Jego chwałę i nasze zbawienie, dlatego Wiara w Biznesie służy do nawiązywania i budowy relacji osobowych, osobistych i biznesowych, opartych na wartościach chrześcijańskich w atmosferze wzajemnego szacunku i otwartości.

Nasz wizerunek

Oryginalne logo Wiary w biznesie

Grafika Wiary w Biznesie towarzyszyła nam przez ostatnie lata i pozostanie z nami nadal, natomiast Wiara w Biznesie zyskuje logo, które w pełni wyraża wszystko to z czym się utożsamiamy.

Logo Wiara w Biznesie

W nasze logo wpisany jest przód statku symbolizujący arkę zakotwiczoną w wartościach chrześcijańskich. Ponad nim wznosi się krzyż stanowiący oręż, natomiast gołębica dodaje nam skrzydeł do realizacji naszych działań.

Poznaj nasze projekty