Duchowość

Nasi patroni

św. Józef, św. Jan Paweł II, św. Ignacy Loyola
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Mt 25,40
Całe dzieło zawierzyliśmy Bożemu Miłosierdziu i oddaliśmy w opiekę Najświętszej Maryi

Modlitwa Wiary w biznesie

Panie Jezu zawierzamy Twojemu Miłosierdziu nasze firmy, nasze rodziny i nas samych, byśmy potrafili zarządzać nimi uczciwie, zgodnie z Twoją wolą i na Twoją chwałę.
Przyrzekamy, zarówno w naszym życiu zawodowym jak i osobistym, świadczyć o naszej wierze w Jezusa Chrystusa i odkrywać Go nieustannie w drugim człowieku.
Zobowiązujemy się otwarcie mówić, że Ty jesteś naszym Panem, pamiętając, że nie w słowach, lecz w uczynkach wypływających z miłości jest nasza siła, która pochodzi od Ciebie.
Prosimy Cię Panie Boże kieruj naszymi myślami, zamierzeniami i czynami, byśmy wzrastali w miłości do Ciebie i bliźniego realizując swoje powołanie.
Niech nasze wspólne działanie pozwala nam rozwijać i pomnażać nasze talenty a nasza mądrość niech zawsze pochodzi od Pana i ku Niemu nas kieruje.
Święty Józefie, mężu sprawiedliwy,
Święty Ignacy Loyolo, nauczycielu posłuszeństwa,
Święty Janie Pawle, niestrudzony pielgrzymie i przewodniku,
wskazujcie nam drogę i otaczajcie nas swoją opieką abyśmy w jedności trwali przy naszym Panu.
Matko Boża – Maryjo dotykaj naszych serc, aby były zawsze otwarte jak Twoje i gotowe pełnić wolę Bożą.
Święty Michale Archaniele chroń nas przed złem tego świata.

Amen

Poznaj nasze projekty