Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość według Encyklopedii Zarządzania to cecha działania, swoista forma pracy, czynnik produkcji.
O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach:

  1. proces – akt tworzenia i budowania czegoś nowego,
  2. zespół cech – opisujących szczególny sposób postępowania człowieka.

Takie podejście do przedsiębiorczości odnajdujemy w Piśmie Świętym:

Pan Bóg stwarza a następnie powierza człowiekowi zarządzanie nad wszystkim co stworzył, obdarowując go takimi cechami i umiejętnościami by mógł to realizować. Rdz 1,26-28 Ps 8,7 Rdz 2,4-6

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TO NIC INNEGO JAK
UMIEJĘTNOŚĆ ZARZĄDZANIA WŁASNYM ŻYCIEM

Przedsiębiorczość to zespół cech, które uczą nas jak zarządzać własnym potencjałem by osiągnąć zamierzony cel.

Cechy określające przedsiębiorczość:

1. Mądrość – to wiedza.
2. Rozum – to logiczne myślenie, kreatywne działanie.
3. Rada – to pomoc, wsparcie.
4. Męstwo – to bycie liderem, podejmowanie decyzji, radzenie sobie w
trudnych sytuacjach, odpowiedzialność.
5. Umiejętność – to zarządzanie, budowanie relacji, dostrzeganie
potrzeb, realizacja pomysłów, dostosowanie się do nowych sytuacji,
rozwiązywanie problemów, strategiczne myślenie.
6. Wartości – to uczciwość, wiarygodność, rzetelność, prawość,
sumienność.
7. Autorytet – to szacunek, godność, przywództwo.