Nowe Oblicze Biznesu

Nowe Oblicze Biznesu

to biznes z wartościami, w którym pieniądz nie jest celem lecz środkiem do realizacji celu, w którym uczciwość służy do budowania współpracy, relacje do nawiązywania kontaktów a odpowiedzialność za siebie i innych jest oznaką mądrości i dojrzałości.

Najważniejsze jest zrozumienie, że każde przywództwo zaczyna się odautoprzywództwa.

Do realizacji tego przedsięwzięcia stworzyliśmy projekt:

Formacja Liderów Biznesu,

który uczy jak zostać liderem, umieć podejmować decyzję, przewidywać jej konsekwencje i ponosić za nią odpowiedzialność.

Składa się on z 5 weekendowych zjazdów oparty na:

Czterech Filarach Sukcesu według Chrisa Lowneya*

 • Samoświadomość,
  znać swoje słabe i mocne strony, wyznawane wartości oraz światopogląd,
 • Pomysłowość,
  odważnie wprowadzać innowacje oraz adoptować się, żeby móc sprostać zmianom zachodzącym na świecie,
 • Miłość,
  ujmować innych pozytywnym i pełnym miłości nastawieniem,
 • Heroizm,
  dodawać sobie i innym sił poprzez rozbudzenie w sobie heroicznych ambicji.

oraz Piąty Filar

 • Czym jest i jak się ustrzec manipulacji.

* Chris Lowney- amerykański ekonomista i pisarz, konsultant w sprawach zarządzania, przywództwa, filantrop. Przewodniczy amerykańskiej organizacji zajmujących się opieką zdrowotną, Catholic Health Initiatives, były Dyrektor Zarządzający w banku JP Morgan.
12 maja 2014 roku, na nasze zaproszenie był głównym prelegentem Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej przedsiębiorczości zatytułowanej Wiara w Biznesie.