Młodzi przedsiębiorcy

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ JUŻ DZIŚ

Edukacja jest kluczem do wszystkich zmian, by z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Jeden z naszych projektów to „Młodzi Przedsiębiorcy”. Jest on skierowany  do młodzieży. Jego podstawą jest nauczanie poprzez inspirację z nastawieniem  na samodzielną pracę. Pozwala on na odkrycie swoich pasji, zdobycie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności. Uczy on logicznego myślenia opartego na cnotach i kreatywnego działania, podejmowania świadomych decyzji, rozwiązywania problemów, budowania relacji i nawiązywania współpracy.  Składa się on z wykładów, warsztatów, ćwiczeń, projektów, debat, gier, spotkań z ludźmi nauki, sztuki, kultury i biznesu. Prowadzi do świadomego wyboru swojej drogi życiowej, kierowania się w niej wartościami, realizowania swoich marzeń.  Nasze działania skierowane są do młodzieży w wieku 14 – 16 lat. To bardzo ważny okres w życiu każdego człowieka.  To czas dojrzewania fizycznego i psychicznego. To poszukiwanie swojego miejsca na ziemi.  Każdego uczestnika naszego projektu uważamy za jedynego i niepowtarzalnego, któremu chcemy towarzyszyć w jego osobistym rozwoju.

Co wchodzi w skład projektu:

1.    Wykłady
2.    Ćwiczenia
3.    Warsztaty
4.    Projekty
5.    Debaty
6.    Gry
7.    Spotkania z ciekawymi ludźmi

Czas trwania projektu

10 spotkań po 1,5 godz. raz w miesiącu od września do czerwca

Formy udziału

uczestnik, animator, koordynator

Korzyści jakie może osiągnąć uczestnik:

1.    Zdobycie i poszerzenie wiedzy w sposób przystępny i przyjemny,
2.    Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy,
3.    Nauka logicznego myślenia i kreatywnego działania,
4.    Tworzenie relacji i budowanie współpracy,
5.    Certyfikat który pomoże przy znalezieniu pracy,
6.    Preferencje przy dostaniu się na studia,
7.    Nagrody dla zwycięzców gier i projektów,
8.    Wycieczki krajowe i zagraniczne,
9.    Obozy letnie i zimowe,
10.  Przygotowanie do dorosłego życia.