Centrum rozwoju przedsiębiorczości

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości to miejsce dla ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę, żyć aktywnie odnajdując swoje pasje i zrealizować swoje marzenia.

Przez cały okres naszej działalności zorganizowaliśmy dziesiątki konferencji, setki spotkań, szkoleń i warsztatów współpracując z wieloma wybitnymi osobami z różnych dziedzin, wśród których są ludzie: biznesu, nauki, kultury, sztuki, eksperci i praktycy oraz przedstawiciele rządu, samorządu i duchowieństwa. Pozwoliło to nam w temacie przedsiębiorczości na zdobycie dużego doświadczenia, szerokiej wiedzy, zebranie dużej ilości informacji i przeprowadzenie szczegółowych analiz. Na pierwszym miejscu we wszystkich naszych badaniach pojawiła się wiedza jako najistotniejsza potrzeba do realizacji swojego życia osobistego i zawodowego. W efekcie tego powstał nasz program, który jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby dużej części społeczności.
W tym celu utworzyliśmy Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które jest miejscem zdobywania wiedzy, budowania relacji i nawiązywania współpracy.

Przedsiębiorczość pozwala nam lepiej zrozumieć samych siebie i odkryć swoje powołanie, swój potencjał, potrzeby i możliwości. Uczy jak zdobyć wiedzę i wykorzystać ją w praktyce, budować relacje, zarządzać czasem, budżetem, projektami, nawiązywać współpracę, dokonywać oceny, podejmować decyzje, rozwiązywać problemy, usprawniać organizację i działanie, odnajdować się w trudnych sytuacjach i stawać się liderem.

Przedsiębiorczość to zespół cech, które uczą nas jak zarządzać własnym życiem.

Realizując nasz program oparty na  przedsiębiorczości pokazujemy jak duże ma ona znaczenie w życiu każdego człowieka kształtując jego świadomość, postawy i działania. Skierowany jest on do wszystkich grup społecznych, zawodowych i wiekowych.

Ma za zadanie aktywizować i jednoczyć lokalną społeczność odpowiadając na jej potrzeby, oczekiwania i możliwości poprzez budowanie osobistych relacji i nawiązywanie współpracy. W pierwszej kolejności do współpracy zapraszamy osoby z rejonu naszego działania.

Realizacja programu opiera się na: konferencjach, wykładach, prelekcjach, szkoleniach, warsztatach, spotkaniach z ludźmi: nauki, biznesu, kultury oraz władz rządowych i samorządowych, a także na stażach i coworkingu.

Co oferuje nasz program:

 1. systemowe i całościowe podejście do zagadnienia upowszechnienia przedsiębiorczości poprzez edukację,
 2. nowatorskie przekazanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w formie dostosowanej do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych,
 3. praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy,
 4. aktywizacja miejscowej społeczności, budowanie relacji i współpracy,
 5. analiza potrzeb społecznych dotyczących przedsiębiorczości,
 6. tworzenie systemów i programów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości,
 7. tworzenie nowych miejsc pracy zarówno w ramach projektu jak i w wyniku jego działania.

Zalety naszego projektu to:

 1. Komplementarność – wzajemnie się uzupełniający
 2. Powszechność i dostępność
 3. Systemowe podejście do zagadnienia
 4. Przyjazna forma
 5. Szeroka oferta
 6. Elastyczność programu
 7. Bieżąca analiza potrzeb społecznych i rynkowych
 8. Dostosowywanie się do potrzeb rynku lokalnego
 9. Aktywizacja lokalnego środowiska
 10. Szybkie reagowanie na zmiany
 11. Duże możliwości współpracy
 12. Stanowiska do pracy – coworking

Program skierowany jest do:

 1. osób prowadzących działalność gospodarczą,
 2. osób, które rozpoczynają swoją drogę zawodową,
 3. osób poszukujących zmian w swoich życiu,
 4. kobiet ze szczególnym uwzględnieniem matek,
 5. osób po 50 roku życia,
 6. osób, które utraciły pracę bądź nie mogą jej znaleźć,
 7. dzieci i młodzieży.

Tematyka:

 1. Zarządzanie: czasem, finansami, projektami,
 2. Budowanie relacji i nawiązywanie współpracy,
 3. Dostrzeganie potrzeb i realizacja pomysłów,
 4. Strategiczne myślenie, dostosowanie się do nowych sytuacji,
 5. Bycie liderem, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów,
 6. Prawo, psychologia, duchowość,
 7. Kultura, zdrowie.

Zakładane efekty w ramach których uczestnik nabywa umiejętności z:

 1. Kreatywnego działania i wykorzystania zdobytej wiedzy,
 2. Dokonywania wyborów,
 3. Analizy potrzeb i sytuacji,
 4. Pracy nad sobą,
 5. Współpracy w grupie,
 6. Zarządzania: czasem, finansami, projektami i ludźmi,
 7. Budowania relacji i nawiązywania współpracy,
 8. Rozwiązywania problemów,
 9. Radzenia sobie w zmiennych warunkach,