Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość według Encyklopedii Zarządzania to cecha działania, swoista forma pracy, czynnik produkcji.
O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach:

 1. proces – akt tworzenia i budowania czegoś nowego,
 2. zespół cech – opisujących szczególny sposób postępowania człowieka.

Takie podejście do przedsiębiorczości odnajdujemy w Piśmie Świętym:

Pan Bóg stwarza a następnie powierza człowiekowi zarządzanie nad wszystkim co stworzył, obdarowując go takimi cechami i umiejętnościami by mógł to realizować. Rdz 1,26-28 Ps 8,7 Rdz 2,4-6

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TO NIC INNEGO JAK
UMIEJĘTNOŚĆ ZARZĄDZANIE WŁASNYM ŻYCIEM

Przedsiębiorczość to zespół cech, które uczą nas jak zarządzać własnym potencjałem by osiągnąć zamierzony cel.

Cechy określające przedsiębiorczość:

 1. Mądrość – to wiedza.
 2. Rozum – to logiczne myślenie i działanie.
 3. Rada – to rozeznanie, odkrywanie, analiza.
 4. Męstwo – to bycie liderem, podejmowanie decyzji, radzenie sobie w
  trudnych sytuacjach, odpowiedzialność.
 5. Umiejętność – to zarządzanie, budowanie relacji, dostrzeganie potrzeb,
  realizacja pomysłów, dostosowanie się do nowych sytuacji,
  rozwiązywanie problemów, strategiczne myślenie.
  Dopełnieniem tych cech są:
 6. Pobożność – to budowanie na wartościach.
 7. Bojaźń Boża – to autorytet, szacunek, godność.